خیرین عزیز می توانند از طریق شماره کارت بانک ملی و شماره حساب جهت واریز نذورات فرهنگی خود اقدام کنند.
بانک ملی(غلامی):
6037-9975-3306-8384 (کارت)
0225064744008 (حساب)

***

در صورت اهدای نذورات غیرنقدی می توانید از یکی از روش های زیر استفاده کنید:
شماره تلفن: 09914759500
اینستاگرام: nasimvelayat
تلگرام: nasimvelayat_ir@